Kariéra ZRNTLS

Pridaj sa do tímu Zoerentals

Si zdorilý /-á, pohotový /-a a precízny /-a? Ovládaš svoju hrdosť? Poznáš svoje práva a rešpektuješ povinnosti? Potom hľadáme práve Teba!

Pomôžeme Ti využiť Tvoje schopnosti, získať sebavedomie a podporíme Tvoj osobný rozvoj.

Neváhaj, pošli nám svoj životopis a staň sa súčasťou tímu!

E-mail na zaslanie životopisu: kariera@zoerentals.eu

Zaslaním životopisu dávaš súčasne súhlas so spracovaním, správou a archiváciou Tvojich osobných údajov uvedených v životopise, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania, a to až do odvolania písomnou formou.

Aktuálne pozície

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexná starostlivosť o zákazníkov a hostí v kaviarni

 • prijíma a usádza hostí,
 • poskytuje rady pri výbere nápojov a pokrmov,
 • prijíma a vybavuje objednávky pri stoloch a pri bare,
 • pripravuje, servíruje a vydáva nápoje a pokrmy,
 • odnáša použitý riad a príbor zo stolov,
 • účtuje tržby a vedie pokladňu,
 • rieši reklamácie a sťažnosti zákazníkov, prípadne ich odovzdáva zodpovednému pracovníkovi,
 • zabezpečuje a eviduje rezervácie stolov a objednávky,
 • zúčastňuje sa na príprave a obsluhe pri špeciálnych akciách.

Udržiavanie a starostlivosť o prevádzku

 • prestiera stoly a aranžuje doplnky,
 • dodržiava pravidlá hygieny a čistoty,
 • udržiava poriadok a čistotu v prevádzke,
 • zodpovedá za čistotu používaného riadu,
 • kontroluje stav gastronomické zariadenia, prípadné nedostatky bezodkladne hlási zodpovednému pracovníkovi,
 • kontroluje podmienky v skladovacích priestoroch, vrátane chladiacich a mraziacich zariadení,
 • zabezpečuje kontrolu surovín, jedál a nápojov,
 • zodpovedá za uloženie tovaru a zásob,
 • kontroluje doby spotreby a doby minimálnej trvanlivosti,
 • preberá a kontroluje tovar od dodávateľov,
 • preberá dodacie listy a faktúry za tovar od dodávateľov,
 • realizuje inventarizáciu tovaru, zásob a materiálu.

Starostlivosť o ubytovaných hostí v apartmánoch Zoerentals

 • prijíma a eviduje rezervácie hostí,
 • prijíma, ubytováva a odubytováva hostí,
 • vedie agendu súvisiacu s ubytovaním (kniha ubytovaných hostí, hlásenie o pobyte cudzincov),
 • vystavuje faktúry za ubytovanie,
 • účtuje tržby za ubytovanie a vedie pokladňu,
 • rieši reklamácie a sťažnosti hostí, prípadne ich odovzdáva zodpovednému pracovníkovi,
 • eviduje požiadavky ubytovaných hostí a zabezpečuje ich realizáciu v spolupráci s externými dodávateľmi (podávanie informácií o mieste ubytovania, privolanie taxi služby na požiadanie, zabezpečenie vstupeniek na lokálne podujatia, donáška kvetov na požiadanie a pod…),
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • minimálne stredoškolské vzdelanie,
 • vzdelanie v odbore gastronómia,
 • platný zdravotný preukaz,
 • prax v obore výhodou,
 • Anglický jazyk (A2) alebo Nemecké jazyk (A1),
 • pozitívny, optimistický, zodpovedný a aktívny prístup k práci,
 • komunikatívne a príjemné vystupovanie,
 • silná orientácia na zákazníka,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť a flexibilita,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.

Druh pracovného pomeru

 • TPP / DoVp

Pracovná doba

 • dlhý / krátky týždeň

Mzdové ohodnotenie

 • dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • pripravuje jedlo – teplá a studená kuchyňa,
 • zabezpečuje kvalitu jedál a pracovných postupov,
 • zodpovedá za kvalitu pripravených pokrmov,
 • organizuje všetky výrobné procesy prípravy pokrmov,
 • aranžuje pripravované pokrmy,
 • zabezpečuje dodržiavanie hygienických noriem, štandardov, predpisov a čistoty na pracovisku,
 • spolupracuje pri príprave a úpravách menu,
 • sleduje stavy skladových zásob základných surovín,
 • kontroluje príjem a výdaj tovaru,
 • zodpovedá za skladové zásoby,
 • realizuje inventarizáciu tovaru, zásob a materiálu.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • stredoškolské odborné vzdelanie,
 • prax v odbore vítaná,
 • platný zdravotný preukaz,
 • pozitívny, optimistický, zodpovedný a aktívny prístup k práci,
 • orientácia na zdravý životný štýl a zdravé varenie,
 • zmysel pre modernú gastronómiu a sledovanie nových trendy,
 • ochota a chuť učiť sa nové veci a vymýšľať nové receptúry,
 • kreativita a tvorivosť,
 • komunikatívne a príjemné vystupovanie,
 • silná orientácia na zákazníka,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť a flexibilita,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.

Druh pracovného pomeru

 • TPP / DoVP

Pracovná doba

 • pohyblivá

Mzdové ohodnotenie

 • dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • udržiava poriadok a čistotu v priestoroch Zoerentals,
 • upratuje a pripravuje apartmány podľa aktuálnej obsadenosti,
 • upratuje spoločné priestory,
 • kontroluje komplexnú prípravu apartmánu pre ubytovanie hostí,
 • kontroluje závady apartmánu a funkčnosť techniky v apartmánoch,
 • kontroluje závady spoločných priestorov a v miestnosti pre zamestnancov,
 • zodpovedá za poriadok a čistotu zvereného priestorov,
 • dodržuje pokyny manažéra.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • zmysel pre čistotu a poriadok,
 • orientácia na precíznu prácu so zmyslom pre detail,
 • profesionálny, zodpovedný a pozitívny prístup k práci,
 • flexibilita, samostatnosť, spoľahlivosť, ústretovosť, komunikatívnosť,
 • priateľské a príjemné vystupovanie,
 • fyzická zdatnosť, dobrý zdravotný stav,
 • skúsenosti na podobnej pozícii sú veľkou výhodou.
 • silná orientácia na zákazníka,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.

Druh pracovného pomeru

 • TPP / DoVP

Pracovná doba

 • pohyblivá alebo dlhý / krátky týždeň

Mzdové ohodnotenie

 • dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • pripravuje a realizuje kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v priestoroch Zoerentals,
 • vyhľadáva a vyberá podujatia vhodné pre priestory a pripravuje ich koncepty,
 • určuje termíny plánovaných akcií a podujatí,
 • zabezpečuje kompletnú prípravu a vykonáva dohľad nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami,
 • podieľa sa na organizácii marketingu a reklamy podujatia,
 • kontroluje a koordinuje činnosti externých dodávateľov,
 • sleduje čerpanie rozpočtu a podáva vyúčtovania organizovaných akcií a podujatí,
 • vyhodnocuje úspešnosť realizovaných akcií a podujatí, analyzuje nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
 • aktívne vyhľadáva nových zákazníkov, stará sa o stálych klientov,
 • oslovuje potenciálnych obchodných partnerov, predstavuje priestory a obchodné podmienky,
 • vytvára kreatívnu ponuku podľa aktuálnych trendov.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • analytické a obchodné myslenie, absolútny zmysel pre detail,
 • spontánnosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť,
 • empatia, flexibilita, dôslednosť,
 • kreativita, tvorivosť, umelecké zameranie a estetické cítenie,
 • ústretovosť a seriózny prístup ku klientom
 • spoločenský typ a zmysel pre humor,
 • príjemný vzhľad a vystupovanie,
 • skúsenosti na podobnej pozícii sú veľkou výhodou,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.

Druh pracovného pomeru

 • DoVP

Pracovná doba

 • pohyblivá

Mzdové ohodnotenie

 • dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Komplexná starostlivosť o prevádzku

 • zodpovedá za ziskovosť prevádzky a plnenie finančných cieľov,
 • zodpovedá za poskytovanú úroveň služieb,
 • zodpovedá za plynulý a bezproblémový chod prevádzky,
 • pripravuje, tvorí a realizuje ponuku, nápojový lístok, špeciálne menu a cenovú politiku,
 • zodpovedá za tvorbu cien a ich naprogramovanie do skladového systému a registračnej pokladnice,
 • pravidelne kontroluje stav prevádzky, vyhľadáva nedostatky a navrhuje vylepšenia,
 • rieši neštandardné prípady na prevádzke, rieši sťažnosti a reklamácie zákazníkov,
 • preberá denné tržby a doklady za nákup tovaru a spotrebného materiálu nakúpených na prevádzku,
 • odovzdáva účtovné a prevádzkové doklady na spracovanie,
 • prerozdeľuje prípadné sprepitné obsluhujúcemu personálu,
 • podieľa sa na príprave spoločenských akcií a podujatí,
 • vykonáva dohľad nad prebiehajúcimi akciami a podujatiami,
 • podáva vyúčtovania organizovaných akcií a podujatí,
 • získava nových klientov a zákazníkov,
 • pripravuje cenové ponuky osloveným klientom a zákazníkom,
 • komunikuje s dodávateľmi a vyjednáva najvýhodnejšie dodávateľské podmienky a ceny,
 • nakupuje, objednáva, preberá a kontroluje tovar,
 • zabezpečuje optimálne množstvá zásob tovaru a spotrebného materiálu na prevádzke,
 • fyzicky kontroluje skladové zásoby (inventarizácia) na prevádzke,
 • fyzicky kontroluje čistiace a hygienické potreby (inventarizácia) v technickej miestnosti upratovačky – k poslednému dňu kalendárneho mesiaca,
 • zodpovedá za vzniknuté manká a škody, hľadá príčiny vzniku a následne ich zosobňuje,
 • preberá a rieši reklamácie a sťažností hostí.

Starostlivosť o podriadených zamestnancov

 • zodpovedá za nábor, vedenie a koordinovanie nových podriadených zamestnancov,
 • organizuje, motivuje a kontroluje podriadených zamestnancov,
 • kontroluje dochádzku personálu,
 • odosiela podklady na spracovanie miezd.

Starostlivosť o ubytovaných hostí v apartmánoch Zoerentals

 • prijíma a eviduje rezervácie hostí,
 • prijíma, ubytováva a odubytováva hostí,
 • vedie agendu súvisiacu s ubytovaním (kniha ubytovaných hostí, hlásenie o pobyte cudzincov),
 • vystavuje faktúry za ubytovanie,
 • účtuje tržby za ubytovanie a vedie pokladňu,
 • rieši reklamácie a sťažnosti hostí, prípadne ich odovzdáva zodpovednému pracovníkovi,
 • eviduje požiadavky ubytovaných hostí a zabezpečuje ich realizáciu v spolupráci s externými dodávateľmi (podávanie informácií o mieste ubytovania, privolanie taxi služby na požiadanie, zabezpečenie vstupeniek na lokálne podujatia, donáška kvetov na požiadanie a pod…),
 • zúčastňuje sa na príprave a obsluhe pri špeciálnych akciách.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • chuť pracovať a schopnosť nadchnúť seba aj kolektív k lepším a kvalitnejším výkonom,
 • veľmi dobré riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 • asertívne vystupovanie a časová flexibilita,
 • orientácia na výsledok práce,
 • pozitívny, optimistický, zodpovedný a aktívny prístup k práci,
 • komunikatívne a príjemné vystupovanie,
 • silná orientácia na zákazníka,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť a flexibilita,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.
 • minimálne stredoškolské vzdelanie,
 • platný zdravotný preukaz,
 • vzdelanie v odbore gastronómia výhodou,
 • prax na podobnej pozícii výhodou,
 • Anglický jazyk (A2).

Druh pracovného pomeru

 • TPP

Pracovná doba

 • pohyblivá

Mzdové ohodnotenie

 • dohodou
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
 • realizuje on-line marketing (newsletter, web copywriting, SEO, PPC a pod.),
 • realizuje marketingové projekty a kampane, optimalizuje a vyhodnocuje ich,
 • zodpovedá za realizáciu marketingových projektov a kampaní prostredníctvom digitálnych médií,
 • analyzuje a podáva reporty o prebiehajúcich kampaniach,
 • zodpovedá za optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO),
 • analyzuje a vyhodnocuje dáta v Google Analytics,
 • spravuje sociálne siete – Facebook, Twitter, Google+, Instagram a iné, 
 • riadi aktivity na sociálnych sieťach,
 • komunikuje na sociálnych sieťach,
 • zodpovedá za administráciu webových stránok (správu, aktualizáciu a optimalizáciu obsahu),
 • pripravuje marketingové a propagačné materiály firmy,
 • zabezpečuje marketingovú podporu pri projektoch a aktivitách firmy,
 • komunikuje s obchodným partnermi,
 • spolupracuje na vývoji, implementácií a ďalšom rozvoji internetového obchodu,
 • monitoruje trh a konkurenciu,
 • vyhľadáva inovácie a nové riešenia v oblasti on-line marketingu,
 • pracuje samostatne a zodpovedá za výsledky.
Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • skúsenosti a prehľad v oblasti digitálneho marketingu a sociálnych médií,
 • komplexné ovládanie nástrojov on-line marketingu, metrík a reportingu Google AdWords, E-target, Google Analytics,
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
 • logické a analytické myslenie, iniciatíva, presnosť, spoľahlivosť, 
 • samostatné a strategické myslenie, zodpovednosť, precíznosť,
 • kreativita, tvorivosť, aktivita, cieľavedomosť,
 • precízna práca s presnými dátami,
 • orientácia na výsledok,
 • pozitívny vzťah ku knihám,
 • nadšenie pre nové technológie a pre on-line svet,
 • schopnosť a ochota rýchlo sa učiť,
 • skúsenosti na podobnej pozícii sú veľkou výhodou,
 • schopnosť pracovať pod tlakom, zvládať stresové situácie,
 • korektné a dobré vzťahy so spolupracovníkmi.
Druh pracovného pomeru
 • TPP, DoVP
Pracovná doba
 • pohyblivá
Mzdové ohodnotenie
 • dohodou